Gedragsregels van onze vereniging

 

Sport is een belangrijk onderdeel in de samenleving. Sport kan een belangrijke maatschappelijke waarde hebben binnen onze samenleving, maar helaas zien we ook negatieve verschijnselen zoals scheldpartijen, schreeuwende ouders, negatief gedrag van spelers en supporters. Sportiviteit en respect heeft een aantoonbare positieve invloed op het normen- en waardenbesef in onze samenleving als geheel.

De NeVoBo hecht veel waarde aan de naleving van algemene normen en waarden. De NeVoBo staat voor sportiviteit en respect. Met elkaar willen wij dit imago vasthouden. Alle tot nu toe onbeschreven gedragsregels zijn vastgelegd in dit document. Wij verwachten dat iedereen zich aan deze gedragsregels houdt. Spreek elkaar aan, als iemand deze gedragsregels niet naleeft, of meldt het bij de begeleiders/coaches.

Buiten deze regels zijn er voor het CMV nog extra regels opgesteld:

Bij het begin kinderen op de bank te laten zitten en presentielijst af te tekenen, vervolgens yellen.
Tijdens de training geen drinkpauze meer.
Tijdens uitleg moet iedereen stilzijn.
Oorbellen uit (gelieve knopjes ook).
Samen training afsluiten door te yellen.

 

Sporters

 1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 2. Speel volgens de officiële spelregels.
 3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 4. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter op een sportieve manier.
 5. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden
 6. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag
 7. Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
 8. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 9. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag
 10. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je coach/begeleider, teamgenoten of je ouders.
 11. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Ouders en verzorgers

 1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
 2. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
 4. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
 5. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 6. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
 7. Val een beslissing van een scheidsrechter niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
 8. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.
 9. Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.

Trainers en coaches/begeleiders

 1. Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
 2. Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de spelregels.
 3. Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 4. Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, vaardigheid en fysieke gesteldheid.
 5. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
 6. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 7. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter en vermijd discussies tijdens de wedstrijd
 8. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden
 9. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissing van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.
 10. Kinderen hebben een trainer, coach/begeleider nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
 11. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.

Scheidsrechters

 1. Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de spelregels van het niveau dat u fluit.
 2. Fluit vol overtuiging en durf consequent te fluiten.
 3. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
 4. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.
 5. Zijn er ondanks bovengenoemde regels toch nog problemen. Zit je ergens meer. Ben je het ergens niet mee eens. Blijf er niet mee lopen maar bespreek het met je trainer, coach/begeleider of iemand van de NeVoBo.