U kunt contact met ons opnemen...

 

Voor specifieke informatie kun je vragen of opmerkingen naar het desbetreffende mailadres sturen. Hier staan de extra e-mailadressen vermeld.

Voor alle vragen en opmerkingen aan het dagelijks bestuur waaronder vragen voor secretaris en penningmeester kun je terecht bij: db@vcpatrick.nl

Voorzitter: voorzitter@vcpatrick.nl
Secretaris: secretaris@vcpatrick.nl
Penningmeester: penningmeester@vcpatrick.nl
Wedstrijdsecretaris: wedstrijdsecretariaat@vcpatrick.nl

Voor alle vragen en opmerkingen over wedstrijden, trainingstijden enzovoorts mail de technische commissie: tc@vcpatrick.nl

Voor algemene informatie kun je terecht bij: info@vcpatrick.nl

Voor website specifieke zaken stuur je een bericht naar: webmaster@vcpatrick.nl

Adres

Secretaris: Mirjam Heijman

Kerkveldsweg Oost 26
6101 NN Echt